<
Speeder Etetőhajó És Márka Független Szerviz

Kapcsolat :

ppatrik0808@gmail.com

Telefon:

+36203955497

Védjegyek Szabadalmak

Jogi védelem alatt álló Védjegyek

A Speeder Bait Boat és egyéb védjegyek, logók, márkajelzések Pisch Patrik védjegyei. A Pisch Patrik védjegyeit tilos bármilyen módon olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatosan felhasználni, amely Pisch Patrik-hoz, vagy annak tevékenységéhez nem kapcsolódik, kizárólag amennyiben ezt a Pisch Patrik előzetesen írásos nyilatkozat formában engedélyezte.

Szerzői jogok

A honlap teljes tartalma, beleértve a szöveget, grafikai elemeket, logókat, nyomógombokat, képeket, audio anyagokat, szoftvereket, a Pisch Patrik vagy annak szerkesztőjének tulajdonát képezi. Ezen honlap tartalmának összeállított, szerkesztett formája a Pisch Patrik kizárólagos tulajdonát képezi. A honlapok használt összes szoftver Pisch Patrik vagy annak szoftverfejlesztőjének Erős Gyulának tulajdonát képezik. A honlap tartalma, szerkesztett formája, valamint a szoftverek az angol és nemzetközi szerzői jogvédelmi törvények védelme alá esnek. A honlap tartalmának bármilyen felhasználása, ideértve a másolást, módosítást, terjesztést, továbbítást, újrakiadást, megjelenítést, Pisch Patrik és Erős Gyula előzetes írásos külön beleegyezéséhez kötött, melyre vonatkozó kérést írásos formában kell Pisch Patrik és Erős Gyula számára elküldeni.

Honlap használata

A honlapnak vagy annak bármely részének sokszorosítása, duplikálása, másolása, értékesítése, vagy bármilyen más kereskedelmi célú felhasználása tilos, kivéve ha ezt Pisch Patrik és Erős Gyula külön, kifejezetten engedélyezi. Felhasználó beleegyezik, hogy kizárólag törvényes célokra használja a honlapot, valamint olyan módon, hogy mások, a honlap használatára vonatkozó jogait nem korlátozza, nem lehetetleníti el. Tiltott tevékenységnek számít a zavarkeltés, mások zaklatása, obszcén vagy sértő tartalom küldése, vagy a honlapon zajló párbeszéd normál menetének megszakítása.

Feltöltések

Pisch Patriknak jogában áll, hogy engedélyezze a Felhasználó számára, hogy megjegyzéseket vagy egyéb tartalmat a honlapra feltöltsön. Amennyiben a Felhasználó megjegyzést, vagy egyéb tartalmat tölt fel a honlapra, ezzel a Felhasználó feljogosítja -t és annak leányvállalatait, hogy jogdíj-mentesen, véglegesen, visszaállíthatatlanul, és teljes mértékben allicenszesíthető módon felhasználja, sokszorosítsa, módosítsa, beépítse, publikálja, lefordítsa, terjessze és megjelenítse, illetve egyéb származékos terméket állítson elő ezen megjegyzésből vagy tartalomból, bármely médiumban, az egész világra kiterjedően. Emellett a Felhasználó feljogosítja Pisch Patrikot hogy felhasználja a nevet, mely ezen megjegyzésen, tartalmon keresztül közlésre került, amennyiben van ilyen. Felhasználó kezességet vállal, hogy Felhasználó tulajdonát képezi vagy egyéb módon birtokában áll a honlapra feltöltött megjegyzések vagy egyéb tartalom feletti összes jog, valamint azt, hogy ennek Pisch Patrik által történő felhasználásra nem gátolja meg, nem sérti külső, harmadik fél jogait.

Külső honlapokra mutató linkek (hiperhivatkozások)

A honlap tartalmaz a nem kapcsolódó honlapokra mutató hiperhivatkozásokat. Ilyen jellegű hivatkozások kizárólag a Felhasználó tájékoztatása vagy kényelme érdekében jelennek meg. Pisch Patrik nem tekinthető ezen külső honlapok tartalmi felelősének, vagy működtetőjének. Ezen linkeket a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhat, és kizárólag a Felhasználó felel ennek következményeiért.

A partnerek honlapjára mutató linkek (hiperhivatkozások)

Külső partneri honlapról az a http://speederbaitboat.hu honlapra mutató hiperhivatkozás használati feltételei:

A külső honlap működtetője nem készít, nem publikál, nem terjeszt semmilyen olyan reklám- vagy piaci ösztönző anyagot (akár nyomtatott, akár elektronikus, akár egyéb formában), amely használja Speeder Bait Boat márka nevét, bármilyen védjegyét, az „Speeder Bait Boat” védjegyet, Speeder Bait Boat külön előzetes írásos beleegyezése nélkül.

A külső honlap működtetője tudomásul veszi és elfogadja, hogy Speeder Bait Boat és ennek licensztulajdonosai tulajdonát képezi az „Speeder Bait Boat ” és az ehhez kapcsolódó mindennemű szellemi termék, valamint az ebben foglalt teljes tartalom, és jelen Általános Szerződés egyetlen pontja sem tekinthető ezen szellemi termékre vonatkozó licenszjognak.

A külső honlap működtetője köteles törölni a hiperhivatkozást három (3) napon belül, amennyiben Speeder Bait Boat ezt írásban kérelmezi, és soha többé nem tüntetheti fel az http://speederbaitboat.hu honlapjára mutató hiperhivakozást az ő vagy kapcsolódó honlapjain, kivéve, ha ezt a Speeder Bait Boat külön előzetesen, írásos formában engedélyezte. A Speeder Bait Boat ezen, töröltetésre vonatkozó jogát bármikor, bármilyen okból gyakorolhatja, és a törlése vonatkozó írásos kérelem átvettnek tekintendő, amennyiben az a honlap domainnevéhez kapcsolódó regisztrációs adatok között feltüntetett emailre kerül elküldésre, vagy bármely email címre, amely a honlapon kerül megadásra.

Bármely személyre, aki a külső honlap működtetőjén keresztül kapcsolódik az Speeder Bait Boat honlapjára, ezen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Felelősségi viszonyok

A honlap a Speeder Bait Boat által „úgy ahogy van” alapon kerül működtetésre. A Speeder Bait Boat nem tesz semmilyen kötelezettségvállalást, jótállást, sem írásban, sem szóban, a honlap működtetésére vagy az abban foglalt adatok, anyagok, tartalom, szolgáltatások, termékek pontosságára, teljességére vonatkozóan. A vonatkozó törvények által megengedett keretekig elutasít mindennemű kötelezettségvállalást, akár írásos, akár szóbeli formában, beleértve de nem kizárólagosan, az adott célú felhasználhatóságra vonatkozó szóbeli vagy hallgatólagos jótállást. Speeder Bai Boat nem vállal felelősséget semmilyen kárért, veszteségért, amely akár hanyagságból, akár más okból, a honlap használatából ered, beleértve de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett, véletlenszerű, szankciós vagy járulékos károkat.

Titoktartás

Felhasználó beleegyezik, hogy a honlap használatával kapcsolatosan begyűjtött vagy ott megadott személyes adatait felhasználja, feldolgozza, a honlapra vonatkozó Titoktartási nyilatkozatban foglalt célokból, módokon és eszközökkel. Vegyes rendelkezések

A website-ot Erős Gyula kivitelezte Magyarország területén. Ezen felelősségvállalási és általános szerződési feltételek értelmezésekor a Magyarországon érvényes törvények az irányadók, mindennemű egyéb törvény kizárásával. fenntartja a jogot, hogy honlapját és ezen felelősségvállalási, felhasználói és általános szerződési feltételeket módosítsa bármikor, külön értesítés nélkül, a módosítások honlapon történő közzétételével. A Felhasználónak a módosítások közzétételét követően a honlaphoz való hozzáférése és annak használata a módosított Általános Szerződési Feltételek és az egyéb módosítások elfogadásának tárgyát fogja képezni. Minden jog, amely jelen Szerződésben nem került kifejezetten kiosztásra, ezúton lefoglalásra kerül. Ezen Általános Szerződési Feltételek felülbírálnak minden előzetes vagy egyidejű, a honlap, valamint a Felhasználó között zajló kommunikációt a honlapra és annak tartalmára vonatkozóan.

<